Ultimul sunet şi emoţia plecării din liceul drag

La 31 mai 2011 în toată republica a avut loc festivitatea de finisare a anului şcolar. Şi la Liceul Teoretic ”Meşterul Manole” din satul Sălcuţa, r. Căuşeni, a răsunat şi vesel, şi trist Ultimul Sunet.
Începînd cu ora 8.30, în curtea Liceul Teoretic ”Meşterul Manole” din Sălcuţa, Căuşeni vuiau sute de elevi care mai bucuroşi, care mai emoţionaţi de apropierea clipei despărţirii.. Deopotrivă emoţionaţi au fost şi părinţii, şi profesrii, care s-au adunat pentru festivitatea ultimului sunet de clopoţel. Trecînd peste emoţiile terminării liceului, elevii au cîntat pentru profesorii lor şi au primit binemeritatele laude şi diplome. Elevii din clasa XII-a au terminat anul şcolar, dar greul abia acum începe, deoarece examenul de bacalaureat e în plină desfăşurare. Îmbrăcaţi festiv, cu flori în mînă, elevii au venit să intoneze cîntecele pregătite special pentru această ocazie şi pentru a spune un rămas-bun celor care pe parcursul a doisprezece ani le-au fost alături, cu bune şi cu rele.
Anii de şcoală- o perioadă cu totul specială din viaţă
După ce a fost onorat drapelul, iar ”Limba Noastră” a răsunat cu elan în boxele amplasate în curtea şcolii, directoarea liceului, doamna Liuba Sănduţă- Pleşca, a avut o cuvîntare emoţionantă şi a ţinut să mulţumească elevilor care, iată, la acest început de iunie, au intrat într-o nouă etapă a vieţii: ”Stimaţi colegi, părinţi, dragi elevi! Trăiţi în liceu momente de aleasă bucurie spirituală, un sentiment de împlinire de satisfacţie şi mîndrie pentru cele realizate. Mîndri de voi sîntem noi, profesorii liceului, cu voi trebuie să se mîndească şi întreaga ţară”.
Directoarea liceului a adus la cunoştinţa celor prezenţi mesajul de felicitare al dl. prim-ministru al Republicii Moldoa, dl. Vlad Filat, care a transmis tuturor, cu ocazia finisării acestui an de studii felicitările de rigoare, şi şi-au exprimat profunda recunoştinţă pentru munca asiduă care o depun profesorii întru propăşirea ţării noastre. Dl. Vlad Filat a dorit tuturor sănătate şi performanţe în tot ce şi-au propus să facă. ”Îmi exprim certitudinea că în anul de studii ce tocmai s-a finisat a-ţi avut parte de studii laborioase, glorioase şi realizări pe măsura aşteptărilor.” Ultimul sunet este un bun prilej pentru consemnarea rezultatelor pe care le obţii de-a lungul anilor. Vom avea mereu nevoie de oameni care să sfinţească locul- profesori, inovatori, cercetători, politicieni, întreprinzători etc. Dar şi de o clasă politică profesionistă, care să asigure edificarea unui stat de drept.” Celor ce se vor bucura de vacanţa de vară oficialul le-a urat să-şi fortifice puterile şi să-şi lărgească orizonturile pentru a putea împlini cu aceeaşi abnegaţie încă un an şcolar.
Pentru absolvenţi acest an de învăţămînt în şcoală a fost ultimul, iar pentru ceilalţi elevi- o trecere la un nou an şcolar. Festivitatea începută cu un cuvînt de salut din partea doamnei Liuba Sănduţă- Pleşca a continuat cu înmînarea diplomelor celor mai bune cadre didactice, conform preferinţelor întregului corp profesoral, dar şi ale elevilor.
Cu un cuvînt de felicitare din partea Consiliului raional al sindicatelor şi ştiinţei , a venit doamna Nina Bragari preşedinte şi o foarte bună prietenă a Liceului „ Meşterul Manoe”, urîndu-le elevilor să-şi ia cu succes examenele de bacalaureat şi să-şi continue studiile în prestigioase instituţii de învăţămînt superioare din ţară. ”Şi la acest sfîrşit de florar, Vă doresc, stimaţi absolvenţi, să daţi dovadă de perseverenţă în activitatea voastră din continuare, dar să nu uitaţi să iubiţi, să respetaţi, să apreciaţi profesorii voştri, părinţii, Patria, Ţara unde v-aţi născut şi v-aţi format ca personalităţi. Sunteţi un liceu în care elevii sunt cei mai buni la română, la biologie, chimie, matematică”. Doamna Bragari a mulţumit profesorilor pentru dăruirea de sine, menţionînd că anume în acest liceu activează unul dintre cele mai performante colective profesorale din raion şi a adus la cunoştinţa tuturor celor prezenţi scrisoarea de mulţumire adresată colectivului de profesori de către dl. Ion Ciontoloi, preşedintele raionului Căuşeni.
În văzduhul îmbătat de parfumul pionilor din Sălcuţa, tot în cadrul festivităţii dedicate ultimului sunet, mai mulţi elevi au pregătit un program artistic prin care au dăruit colegilor lor, profesorilor şi părinţilor, clipe de revelaţie prin recitaluri de poezii, cîntece, dansuri şi… multe flori. În semn de mare respect pentru tot ce fac, pentru prezenţă şi dăruire de sine.
S-a sfîrşit încă un an de învăţămînt. Unii au abolvit universitatea, alţii- colegiul, alţii liceul. Absolvirea unei instituţii de învăţămînt lasă amprente adînci în biografia unui elev-sunt ani de muncă şi căutare de sine, ani plini de emoţie şi evenimente interesante- prima învăţătoare, primul succes şcolar, primul fior al dragostei. La Liceul Teoretic ”Meşterul Manole” din comuna Sălcuţa au absolvit anul acesta 2 clase de băieţi şi fete, 36 absolvenţi, din cea de-a 14-a promoţie, care iată ce afirmă:
Fulga Sărătilă : „Profesorii din acest liceu sunt persoanele care au avut o mare influenţă în educaţia mea. Părăsesc cu o tristeţe mare liceul voi reveni de fiecare dată cu emoţie, purtînd în suflet tot respectul pentru profesorii mei.”
Elena Tătaru :”Am avut parte aici de cea mai bună educaţie, iar ultimul sunet mi-l aduc aminte că a fost în fiecare an copleşitor. Acum însă, cînd sunt absolventă, îl consider destul de emoţionant, fiind conştientă că mă despart pentru totdeauna de cei mai frumoşi ani, de prieteni, de profesori şi de toate peripeţiile năstruşnice ale copilăriei.”

Liuba Sănduţă- Pleşca: „La Liceul Teoretic” Meşterul Manole” creativitatea e la loc de cinste”
La acest liceu am descoperit un manager cu o formare profesională solidă, spirit gospodăresc şi dragoste enormă pentru tot ce face, investind efort intelectual şi suflet. Doamna Liuba Sănduţă- Pleşca este acea care promovează în cadrul r. Căuşeni, dar nu numai, un eficient schimb de experienţă în cadrul activităţilor de formare profesională, la diverse întruniri de specialitate, posedînd o practică pedagogică excepţională. ” Este un lingvist şi un manager performant, prezentîndu-se de fiecare dată la înălţimea aşteptărilor colegilor ei”, au menţionat colegii dumneaei din cadrul IŞE. Prin ea, profesorii recunosc o fire pe cît de feminină, impresionantă, delicată, pe atît de exigentă cu sine. Un profesor cu stofă, o doamnă modernă, un adevărat incubator de idei şi generator de energie pozitivă. Liuba Sănduţă- Pleşca, profesoara de limbă şi literatură română, ultimii 19 ani şi i-a petrecut, la popriu, în liceu, care i-a fost casă, şi masă. Cînd am întrebat-o pe această doamnă ce emoţii o înearcă după cei 12 ani investiţi în aceşti adolescenţi, care părăsesc acum şcoala, dumneaei a menţionat:
- „ În toţi aceşti ani n-am lipsit nici o zi. Tot timpul am fost cu ei şi grea e clipa despărţirii. Este o promoţie deosebită pentru mine personal, dar şi pentru mai mulţi colegi de- ai mei – profesori ai căror copii s-au înscris în rîndurile absolvenţilor. Pînă finisează sesiunea de bacalaureat mai avem de lucru cu ei… Am căutat să dezvolt în fiecare acele calităţi, care, să-şi iubească părinţii, credinţa, ţara. Văzîndu-i atît de buni la carte, îmi pare bine că eforturile mele nu au fost în zadar.”
- Cum vi s-a părut procesul de învăţămînt în toţi aceşti ani?
- „ În urmă cu 12 ani, pe 1 septembrie, trăiam emoţia începutului. Cu aceeaşi bucurie şi emoţie ne aflăm azi, faţă în faţă, cadre didactice, părinţi, elevi, în clinchetul sunetului de clopoţel. Au fost nişte ani rodnici. Am avut parte de un colectiv de copii, pe care nu am să-i uit cîndva. Ei, de felul lor, se dosebesc de ceilalţi prin felul lor de a fi. Au fost pregătiţi de şcoală, şi părinţii au lucrat cu ei. S-au plasat pe locurile de frunte la majoritatea consursurilor la care au participat. Ne despărţim cu nostalgie, cu regrete, dar elevii ne-au promis că ne vor vizita. Am fost şi rămînem o familie.”
- Actualmente, tinerii absorb cu mare viteză tot ce li se pune pe tavă, noutatea domină în toate aspectele- TV, internet, presă, alte mijloace de informare. Cum vi se pare, este diferenţă spre bine dintre generaţia de acum şi cele trecute?
- „ Părinţii acestor elevi le-au cultivat omenia, dragostea faţă de carte, cei 7 ani de acasă fiind un avantaj maxim al tuturor. Consider că, fiind respectuoşi, săritori la nevoie, ei se vor descurca prin labirinturile vieţii, sunt sigură, iar oportunităţile ce le sunt servite actualmente în acest secol al schimbărilor le sunt doar de mare ajutor”.
- Am observat că aveţi expuse cîteva expoziţii în incinta instituţiei, iar elevii, evident, au înclinaţii spre arte…
- „ Chiar în holul liceului elevii au organizat o impresionantă expoziţie a lucrărilor lor. Pe bună dreptate, asemenea momente sunt nişte ”delicii” pentru ochi şi suflet şi vă asigur că pot fi găsite la toate etajele instituţiei noastre, variind doar prin tematica lucrărilor elaborate de fiecare cu foarte multă grijă.
La Liceul „Meşterul Manole” creativitatea are loc de cinste”.

- În ce relaţii sunteţi cu discipolii Dvs.?
- „ Relaţiile noastre sunt mult mai mult decît ceea ce poate fi numit relaţia de profesor-elevi. Le-am fost şi le rămîn o mamă. Mai ales pentru unii copii, părinţii cărora sunt plecaţi. Am dezvoltat pe parcursul anilor un parteneriat frumos cu părinţii, care au format” universitatea părinţilor” şi cu investiţii minime, realizează scopuri frumoase”.
- De ce „Meşterul Manole”?
- „ Pentru că aici se realizează un act al jertfirii, în numele creaţiei. Aici ne zidim sufletul. Am certitudinea că elevii noştri vor face un mediu oriunde ar pleca la studii, ei sunt lideri înăscuţi, formaţi prin competenţe în cadrul activităţilor din liceu. Acum 2 ani am inaugurat un muzeu, în care şi-au găsit rostul documente ce datează din 1812, avem o scrisoare de la Ierusalim, foarte scumpă nouă, şi mult inventar agricol din sec. XIX. Da, ne mîndrim cu o expoziţie extraordinară de icoane vechi-un cult al familiei liceului şi al meu personal. Am certitudinea că Liceul „Meşterul Manole” din Sălcuţa, Căuşeni poate fi numit unul elitar, aici regăsindu-se cea mai dotată sală de lectură din întregul raion!
La fel, aici se găseşte un cabinet metodic bine dotat, o bibliotecă solidă, cu fonduri selecte, completate periodic de către doamna director cu aportul diverselor edituri şi fundaţii culturale de peste Prut- partenere ale liceului. În mod special, liceul se bucură de colaborare cu Institutul Cultural Român, a iniţiat un contract de colaborare cu Uniunea Scriitorilor, menţine o colaborare frumoasă şi cu Muzeul de Literatură ş.a.
O animatoare a profesorilor, colegilor de breaslă, managerul Liuba Sănduţă- Pleşca are o verticalitate de invidiat, fiind un om al acţiunii, care crede în puterea cuvîntului. Punînd accente deosebite pe creativitatea elevilor dînsa încurajează studierea religiei în liceu, iar părintele Nicolae, profesorul de religie şi educaţie civică din instituţie, a contribuit în ultimii 15 ani foarte mult la cultivare calităţilor elementare ale elevilor. „Dumnezeu nu întîmpină piedici aici. Fiecare elev şi profesor în parte şi-au deschis sufletul pentru a lăsa loc pentru bine şi frumos. Nu o facem pentru a primi laude. Doar am învăţat să stabilim un raport strict personal cu ceea ce este sublim, divin”, ne-a relatat părintele Nicolae.
Am descoperit în cadrul acestui liceu o echipă managerială de excepţie, reprezentată de Natalia Ciobanu, director adjunct, Liuba Tataru, director adjunct pentru educaţie, Ana Vîlcu , director adjunct la clasele primare, un colectiv de profesori care oferă sprijinul moral şi intelectual tututror solicitanţilor. O mîndrie a doamnei director sunt şefii catedrelor, Natalia Demcenco, Elena Creangă ş.a. aduc faimă instituţiei şi asta o motivează pe doamna Sănduţă- Pleşca să-şi continuie cauza cu aceeaşi dăruire de sine. În acea zi printre oaspeţii liceului s-a numărat şi doamna Olga Donţu, şef- adjunct, DGÎTS Căuşeni, care a menţionat profesionalismul tuturor cadrelor didactice, accentuînd şi prestanţa elevilor în cadrul „Buna Vestire” şi Teatrul poetic „Comoara”, acreditat la Ministerul Culturii, sunt forţa motrice în acest liceu.
Am avut o deosebită plăcere să vizitez Liceul „Meşterul Manole”, la sărbătoarea lor am făcut cunoştinţă şi cu elevi din diferite clase. La ultimul sunet, au avut cu toţii emoţii mari: profesorii- pentru că se despart de elevi buni, de părinţi înţelegători, străduitori şi elevii- pentru că au în faţă nişte examne, poate cele mai importante din viaţa lor. Dar, împliniţi, pentru că ştiu că mai departe vor înfrunta dificultăţile cu dîrzenie…avînd în permanenţă cu sine o fundamentală pregătire dată de cei mai dragi profesori. Tot corpul didactic al liceului, în frunte cu directoarea acestuia, doamna Liuba Sănduţă, care are o dragoste deosebită faţă de toţi elevii din instituţie, au urat succese în sesiunea de bacalaureat claselor a 12-a.
Şi, în cele din urmă, careul solemn a fost încheiat cu ultimul sunet al clopoţelului pentru anul şcolar 2010-2011, care a răsunat flnic pentru cei peste 500 elevi şi 41 profesori, dar şi oaspeţi de onoare, răspîndind generos mirosul îmbătător de bujori prin toată localitatea.
Şi absolvenţii, primindu-şi diplomele, atît pentru notele la învăţătură, cît şi pentru activităţile extraşcolare, au încheiat în lacrimi, de bucurie şi de tristeţe totodată, festivitatea ultimului sunet de clopoţel la „Meşterul Manole”.

Natalia Pîslaru ∕Univers Pedagogic Pro Nr.22(293), 9 iunie 2011 ∕

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Mobil Web | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv